Retušování a úprava černobílých fotografií se může lišit od retuše barevné fotografie. Obzvlášť pokud nejprve fotografii převedete do černobílá a až poté ji budete retušovat. Jak na to se dozvíte v následujícím článku.


Požadavky na znalosti
Článek přepokládá základní znalost práce s programu Photoshop a práce s vrstvami.

Úkol k zamyšlení
Je lepší nejprve upravit a vyretušovat fotografii barevnou a pak ji převést do černobílé, nebo nejprve převést a poté retušovat? Ukážeme si několik způsobů, které vás přesvědčí o tom, že lepší je provést nejprve převod.

Černobílá fotografie
Jak získat černobílou fotografii jsem nastínil v předchozím článku zde.
Poté co máme fotografii černobílou můžeme provádět standardní úpravy.

Retuše tvarů
Obvykle každá fotografie potřebuje sem tam upravit nějaký tvar. Ať už jsou to nahrnuté šaty, vlasy nebo různé zeštíhlující techniky. Toto vše je nejlépe provést ihned na začátku. To platí jak pro černobílou tak pro barevnou fotografii.

A jak je to s retuší pleti?
Retuše pleti je hned další krok. V podstatě se dá říct, že lze použít stejné techniky jako při retuši pleti u barevné fotografie. Ať už je to klonovací razítko, záplata či healing brush nebo dokonce frekvenční separace, všechny tyto techniky je možné použít i na černobílou fotografii.

A jaké jsou tedy specifické metody pro černobílou fotografii?
Nejsou specifické metody pro černobílou fotografii. Vesměs se dají použít i na barevnou, jen u černobílé mají trochu jiný efekt. Ale jsou i metody, které se pro barevnou fotografii použít nedají ( např. přidání kontrastu pomocí vrstvy úprav Gradient Map). Dále si stručně popíšeme ty základní.

Zesvětlování/ztmavování
Vytvoříme si novou vrstvu, kterou vyplním středně šedou a nastavíme ji mód překrytí na soft light.
Následně vezmeme měkký štětec a nastavíme Flow na 1%. Pokud chceme zesvětlovat, nabereme čistě bílou barvu, pokud ztmavovat, nabereme černou. A pak už stačí jen kreslit na ta místa fotografie, která chceme ztmavit nebo zesvětlit. Při retušování portrétu se obvykle zesvětluje čelo v oblasti kořene nosu a dále oblasti pod očima a pod bradou.

Přidání kontrastu
Kontrast můžeme přidat černobílé fotografii pomocí vrstvy úprav Gradient Map.
Po přidání pak vybereme gradientní přechod od černé barvy k bílé.
Pokud si chcete více vyhrát je možné si vyhrát s gradientním přechodem a různě měnit způsoby prolnutí černé a bílé barvy.

Přidání lokálního kontrastu pomocí techniky Dodge/Burn
Tuto techniku už jsme popisoval v jednom z předchozích článků. Pro černobílou fotografii je vhodné použít techniku pomocí křivek.

Doladění pomocí křivky
Na výsledné doladění fotografie je možné použít i klasickou vrstvu úprav křivky.

No to ale nejsou žádné speciální metody ale celkem běžné postupy?
Ano v jednoduchosti je krása. Kombinací těchto metod je možné dosáhnout úžasné výsledky jednoduše.

A proč je tedy lepší nejprve převést fotografii do černobílé a pak ji až upravovat?
Hlavní rozdíl je v tom, že ihned vidím, jak mi daná úprava ovlivní vzhled fotografie. Zvlášť techniky pro úpravu lokálního kontrastu. Pokud to dělám nejprve na barevné, je vždy překvapení, jak to vlastně pak bude vypadat po převodu na černobílou.

Závěr
Nemusíme používat žádné speciální metody abychom dosáhli pěkných výsledků. Je dobré vyzkoušet několik různých technik a poté si vytvořit svůj vlastní postup, který nám bude maximálně vyhovovat.