Při základním svícení dvěma a více světly v ateliéru občas zaslechnete pojem poměr mezi světly. Nebo zaslechnete pojem kontrast scény. Co to je, jak to nastavit a co to vlastně dělá se dočtete v následujícím článku.


Požadavky na znalosti

Článek předpokládá základní znalost ovládání ateliérových světel a základní znalost práce s expozimetrem.

Úkol k zamyšlení

Co se asi stane při svícení dvěma světly v ateliéru, když si budeme hrát z výkonem těchto světel a různě ho nastavovat?

Sestava světel

Vše o čem budeme psát v tomto článku se bude týkat scény, která je svícená dvěma světly. Obě světla jsou ve stejné vzdálenosti od fotografované osoby a jsou od osy fotografování 45 stupňů po stranách (svítí se z leva a z prava). Na světlech budou nasazeny softboxy.

Neříkal jsi v předchozím článku že je lepší svítit tvrdým světlem?

Ano říkal. Pokud svítíte tvrdým světlem (např. reflektorem), jsou dobře viditelné stíny a lépe se naučíte "vidět světlo". Při použití softboxu již stíny nejsou tak zřetelné, ale v tomto případě nám to nevadí, naopak. Popsanou sestavu světel běžně používají začínající fotografové a pokud v tomto světle někoho vyfotíte bude vypadat vždycky dobře (nikoliv však výborně). 

Ok.Mám dvě světla co dál?

Dál vezmeme expozimetr a změříme každé světlo zvlášť. Ano tady už se bez expozimetru neobejdeme. Měříme tak, že zasuneme lumisféru (pokud to váš expozimetr umí) a namíříme jí vždy směrem ke světlu (nikoliv k fotoaparátu). A samozřejmě expozimetr je umístěn nejlépe pod bradou modelky. Obě světla nastavíme tak, aby měli přesně stejný výkon (expozimetr ukáže stejné clonové číslo). Nakonec nezapomeňte vysunout lumisféru a změřit celou scénu (teď už lumisféra míří směrem o fotoaparátu) a naměřenou hodnotu nastavit na fotoaparátu.

Ok mám co teď?

Teď to vyfotíme a prohlédneme si výslednou fotografii. Protože obě světla měli stejný výkon, poměr mezi světly byl tedy 1:1.
Vidíte že výsledná fotografie je taková "placatá" nemá téměř žádný kontrast.

Hmm a co s tím?

No pokusíme se kontrast zvýšit a dodat tak fotografii větší "hloubku". Jak Vás jistě napadlo, kontrast zvýšíme tak, že jednou světlu přidáme výkon (nebo druhému ubereme). Opět si obě světla změříme a nastavíme je tak, aby rozdíl mezi nimy byl o jednu clonu (pozor jedna clona je obvykle 3 otočení kolečkem na fotoaparátu viz článek o Cloně). 
V tomto případě máme nastavený poměr světel 1:2. 
A vyfotíme

Aha a můžeme nastavit ještě větší poměr?

Samozřejmě.Pokud postup opakujeme a jedno světlo nastavíme tak že bude mít výkon o 2 clony menší, bude poměr mezi světly 1:4 a tím opět zvýšíme kontrast.
Podobně pokud bude rozdíl o 3 clony bude poměr mezi světli 1:8 a kontrast bude zase větší.
Na výsledných fotografiích se můžete podívat, jak to pak ve výsledku vypadá (zleva 1:1, 1:2, 1:4).

 

Aha a k čemu je to dobré, nemohu to dělat odhadem?

Ano můžete. Můžete nastavit světla od oka a zkoušet jaký kontrast už se vám bude líbit. Ale pokud budete chtít stejné svícení zopakovat při jiném focení pravděpodobně se Vám kontrast nepovede nastavit stejně. A to jsme u dvou světel. Pokud přidáme další světlo (např. zezadu do vlasů), kterým zvedneme kontrast už se to začíná komplikovat:)

 

Závěr

Experimentujte s kontrastem. Nenastavujte všechny světla na stejný výkon a hrajte si. Dodáte tím fotografii kontrast a "hloubku". Pokud máte možnost, měřte si kontrast scény a poznamenejte si jak jste měli světla nastavená. A nesmím zapomenout poděkovat Lucii za to, že ochotně posloužila jako model pro fotografie v článku.