Co je to vlastně clona, kde ji najdu a k čemu vlastně slouží? A platí nějaké zákonitosti pro její používání? A opravdu ovlivňuje ostrost fotografie a musím ji nastavit aspoň na 5.6? Pokud si kladete tyto nebo podobné otázky čtěte dál.


Požadavky na znalosti

Pro pochopení tohoto článku nepotřebujete žádné extra znalosti. Stačí vám pouze trochu zapřemýšlet.

Clona

Co je to vlastně clona? No je to mechanická část fotoaparátu. Tedy přesněji objektivu. Je to vlastně "díra" kterou vstupuje světlo do objektivu a dál na snímač fotoaparátu. Tato "díra" je poskládaná z několika lamel, které se do sebe navzájem zavírají a rozevírají a tím je možné regulovat velikost "díry".

Clonové číslo

Clonové číslo označuje jak moc je clona otevřená nebo zavřená. Jsou to jakási podivná čísla, která čím jsou menší tím je clona více otevřená "díra je větší". Jak přesně tato čísla vznikla a jak je matematicky spočítali není pro foceni podstatné. Stačí jen vědět jaké zákonitosti pro ně platí.            

Clonová řada

Clonová řada je posloupnost clonových čísel. Opět není potřeba vědět jak se přesně vypočítala, ale co je nutné vědět je to, že "vzdálenost" mezi dvěma clonovými čísly vedle sebe je vždy dvojnásobný úbytek nebo přídavek intenzity světla. Jinými slovy clona otevřená na f4,0 propustí jen polovinu světla co clona f2,8
           

                f1, f1.4, f2, f2.8, f4, f5.6, f8, f11, f16, f22, f32
           

Následující obrázek schématicky znázorňuje jak velkou intenzitu světla potřebujete (kolik žárovek) aby při různých clonách byla fotografie pořád stejně "světlá".            

Clonová řada fotoaparátu

No jo, ale můj fotoaparát má možnost nastavit i jiná clonová čísla než jsou tady uváděná? Nemám tam jen clonu f2,8 a f4,0 ale také f3,2 a f3,5 ? Ano to je možné. Většina výrobců nastavuje své fotoaparáty tak, aby uměli clonu nastavovat po 1/3 clony. Pak ale již neplatí, že sousední clonová čísla v řadě propustí polovinu světla.             

Mohu si tedy na každém objektivu nastavit clonu f2,8?

To bohužel ne. Nejmenší clonové číslo, které je možné nastavit, je dané konstrukcí objektivu. Vesměs se dají objektivy rozdělit do 3 kategorií. První jsou "pevné" objektivy, které nejsou zoomovací. Zde bývá od výrobce daná jedna nejmenší clona (u pevných to bývá f2,8 a méně). Druhá jsou objektivy typu zoom, které mají v celém rozsahu zoomu clonu neměnnou. Bývají to většinou dražší objektivy a clona zde bývá f2,8. Třetí jsou levnější objektivy typu zoom, kde není clona stejná v celém rozsahu. Můžou mít např. na krátkém konci clonu f4,0 a na dlouhém clonu f5,6.            

Ovlivňuje otevření clony nějak ostrost výsledné fotografie?

Ano. Čím více je clona otevřená, tím může do objektivu pronikat více světelných paprsků z různých směrů. A to se pak může projevit na kresbě objektivu. Obecně platí, že čím více je clona otevřena tím je kresba měkčí (obrázek je méně ostrý). Nejostřejší kresba bývá obvykle někde kolem clony f5,6

Aha. Takže když mám objektiv s f2,8 mám vždy přiclonit na f5,6?

To rozhodně ne! 
Četl jsem to v mnohých diskuzích, kde radí přiclonit. Je to nesmysl. Clona je hlavní výrazový prostředek fotografa. Její otevření se projevuje na hloubce ostrosti, která mnohdy vytváří tu správnou atmosféru fotografie. Takže, prozkoumejte všechny možnosti svého objektivu a rozhodně vyzkoušejte, co dokáže s plně otevřenou clonou.            

Clona a hloubka ostrosti

Jak jsem se zmínil výše, otevření clony ovlivňuje hloubku ostrosti. Není to jediný parametr, který hloubku ovlivňuje, ale je potřeba si pamatovat, že čím více je clona otevřena tím menší je hloubka ostrosti.

A co to znamená?

Znamená to to, že pokud budete fotografovat např. portrét a za fotografovanou osobou bude strom, tak čím více clonu otevřete, tím více bude strom rozmazaný. U portrétní fotografie se snažíme dosáhnout pozadí co nejvíce rozmazané, abychom portrétovanou osobu "odpíchly" od pozadí a pozadí "nerušilo".            

Závěr?

Prozkoumejte svůj objektiv, vyzkoušejte jak se chová při různých clonách a zamyslete se jak by se toho dalo využít při fotografování. Pamatujte, že pojem "přidat jednu clonu" znamená na fotoaparátu posunout se o 3 čísla, nebo 3x otočit kolečkem, protože výrobce nastavuje posun clony o třetiny.