První věc na kterou při práci v ateliéru narazíte je, jak správně určit expozici. Stačí mi na to fotoaparát a jeho expozimetr? Nebo si vystačím s histogramem? A nebo potřebuji expozimetr? Na tyto otázky se Vám budu snažit odpovědět v následujícím článku.


Požadavky na znalosti

Článek předpokládá základní znalost ovládání ateliérových světel a základní znalost práce s s fotoaparátem. Také je nutné vědět čím se řídí nastavení expozice v ateliéru (viz. Předchozí článek Jak nastavit fotoaparát v ateliéru).

Úkol k zamyšlení

Co myslíte, můžete v ateliéru fotografovat bez použití expozimetru nebo ne? Je expozimetr potřeba nebo nám stačí odhadnout správné nastavené fotoaparátu "okometricky"? Mohu pro měření expozice v ateliéru použít vestavěný expozimetr ve fotoaparátu? Stačí mi k určení správné expozice histogram?

Vestavěný expozimetr ve fotoaparátu

Každý fotoaparát má dnes vestavený expozimetr. Ten fotografovi různými způsoby (nejčastěji na stupnici od -2 do +2 EV) zobrazuje, zda má fotoaparát správně nastaven vůči fotografované scéně (nebudeme zde rozebírat jeho funkci a nastavení to vydá na samostatný článek).
Proč ho tedy nepoužít v ateliéru při fotografování zábleskovými světly? 
No protože to nejde. 
Expozimetr ve fotoaparátu snímá světlo ještě před stisknutím spouště (při namáčknutí). Jenže záblesková světla se odpálí až při stisknutí spouště. Potřebujeme tedy něco, co nám změří světlo v okamžiku záblesku.

Histogram?

Ano první co nás napadne je, že můžeme použít histogram. Prostě vyfotíme zkušební snímek a podíváme se na histogram a podle něj buď ubereme clonu nebo přidáme. 
Tak to je úplně špatně. 
Histogram nám neřekne vůbec nic o expozici. Histogram je pouze graf, který znázorňuje zastoupení jednotlivých odstínů šedi ve fotografované scéně. Jistě, přibližně se z něj něco dá odhadnout, ale podle mě je to k ničemu a nikdy se na histogram nedívám.

"Okometricky"?

Ano okometricky to jde. Můžete prostě nějak nastavit fotoaparát, vyfotit zkušební snímek, podívat se na výsledek a podle toho buď ubrat nebo přidat clonu. Takto to lze dělat a většina fotografů to tak také dělá. Pro začátek tato metoda stačí a kdo si nechce pořizovat drahý  expozimetr, zůstane u této metody napořád.

Expozimetr

Expozimetr (přesněji flashmeter protože měříme zábleskové světlo) je ale nejpřesnější metoda. Při fotografování jedním světlem se jeho výhody tak nějak ztrácí, podobných výsledků měření může cvičené oko dosáhnout i okometricky. Jeho výhoda ale přijde v okamžiku, kdy chcete scénu nasvítit více světly a chcete si nastavit ty "správné" poměry mezi světly a chcete si změřit kontrast scény. Můžete pak experimentovat s různými sestavami světel ale i s různou intenzitou jednotlivých světel v sestavě. Zde se bez expozimetru prostě neobejdete.

Poměry mezi světly?

Pokud si postavíte 2 světla se kterými si nasvítíte scénu, můžete přece každé světlo nastavit jinak. Nebo je můžete postavit do různé vzdálenosti. V obou případech bude mít světlo z každého záblesku jinou intenzitu a bude tudíž na scéně vytvářet jiný kontrast. A ten potřebujete nějak změřit. Dělá se to tak, že změříte každé světlo zvlášť. Ale o tom až příště v článku který se bude zabývat jen tímto tématem.

Závěr

Pokud nemáte dostatek peněz a nemyslíte to s fotografováním v ateliéru úplně vážně, měřte expozici okometricky. Pokud si ale chcete více hrát a chcete si měřit kontrast scény pořiďte si expozimetr. Pokud Vám tento krátký úvod nestačil, odkážu vás na článek Richarda Špitta, který to rozebírá podrobněji ve svém článku Co je to histograf a potřebuji externí expozimetr?