Co je to vlastně kontrast? A dá se nějak ovlivnit při fotografování v ateliéru? A pokud ano jak? Pokud si dáváte tyto otázky, přečtěte si následující článek, kde se tématem kontrastu při použití jednoho světla zabývám.


Požadavky na znalosti

Článek předpokládá základní znalost ovládání ateliérových světel.

Úkol k zamyšlení

Zkuste se zamyslet nad tím, jak v ateliéru dosáhnete velmi kontrastní scény a jak naopak scény s malým kontrastem? Pro začátek stačí s jedním světlem.

Kontrast

Co je to vlastně kontrast? Nejčastěji se kontrast definuje jako rozdíl mezi nejtmavším a nejsvětlejším bodem ve fotografované scéně. Čím více je scéna kontrastnější tím větší je rozdíl jasu těchto bodů.

Aha a dá se kontrast nějak v ateliéru ovlivnit?

Ano dá. A vlastně na tom stojí celé fotografování v ateliéru. Fotograf si sám nastavuje světla a vytváří i tak kontrast scény. Je na něm jestli chce scénu hodně kontrastní nebo méně.

Ok. A jak se to tedy nastavuje a dá se to nějak změřit?

Nejprve popořadě. Podíváme se napřed na to jak měnit kontrast scény a jak dosáhnout největší a nejmenší kontrast portrétu při fotografování s jedním světlem. O tom, jak kontrast změřit, si povíme v některém v následujících článků.

Nekontrastní scéna

Kam a jak myslíte, že byste měli umístit světlo, aby byl portrét co nejméně kontrastní?
Tak se zkuste zamyslet jak světlo kreslí stíny. Málo kontrastní scéna bude taková kde v podstatě žádné stíny nejsou. Takže pokud postavíte světlo tak aby svítilo na fotografovanou osobu přímo zepředu a sami budete fotografovat také zepředu nebude světlo kreslit téměř žádné stíny. Osa objektivu v takovém případě musí být co nejblíže ose zábleskového světla. Pro tyto účely se používá např. tzv. RingFlash.

Kontrastní scéna

No a kam postavit světlo tak, aby naopak na scéně byl kontrast velký a byly zde velké stíny?
Určitě Vás napadne, že toho docílíte, pokud postavíte světlo ze strany. Konkrétně osa světla bude svírat s osou fotoaparátu 90 stupňů.

A lze udělat kontrast ještě větší?

Ano lze. Viděli jste už někdy fotografii siluety? Takže když umístíte světlo přímo za fotografovanou osobu tj. osa objektivu svírá s osobu světla úhel 180 stupňů.

Aha a lze s kontrastem pracovat ještě jinak?

Ano. Jak jsme si řekli, vlastně to záleží na tom, jak světlo bude kreslit stíny. A světlo kreslí stíny ne jen tím, že ho posouváte do stran vůči objektivu ale také nahoru nebo dolu.

Závěr?

Kontrast při fotografování jedním světlem v ateliéru řídíme polohou osy světla vůči ose objektivu. Čím větší úhel osy svírají, tím je kontrast větší. Platí to jak pro posouvání světla do stran tak i nahoru a dolu.