Co je to Dodge & Burn technika a k čemu se vlastně používá? To se dozvíte v prvním článku na téma postproces ve fotografii. Článek bude trochu rozsáhlejší, ukážeme si více možností této techniky a také jak tyto techniky vylepšit.


Požadavky na znalosti

Článek předpokládá, že máte základní znalost v používání photoshopu, ve kterém ovládáte masky a vytváření vrstev úprav.

Úkol k zamyšlení

Jak moc se věnovat postprocesu fotografie? Nestačí prostě jen fotku vyfotit a pak už ji dál neretušovat? Proč se dnes tolik retušuje a proč vlastně retušovat?
Dovolil bych si se zamyslet také. Postproces podle mě k fotografii patří. Fotograf je vlastně umělec, takový moderní malíř. Pomocí moderních technologií přenáší na fotografii svoji "vizi" fotografie. Stejně tak jako malíř maloval obraz a mnohdy pozměnil realitu zachycenou na plátně. Takže proč by nemohl fotograf změnit realitu na fotografii tak, jak sám zamýšlí?

Kontrast

V jednom z předchozích článků jsme si řekli, co je to kontrast a jak s ním pracovat v ateliéru. Technika Dodge & Burn dovoluje zvýšit kontrast už existující fotografie a to navíc pouze lokálně. Takže si můžeme kontrast zvýšit pouze na části fotografie, nebo jen na určitých partiích modelky. Můžeme například zvýšit kontrast světla na lícních kostech a tím "zúžit" obličej, nebo vymodelovat a více zvýraznit svaly na těle. Zvýšením kontrastu se zde myslí to, že ztmavíte ještě více tmavá místa ve fotografii a naopak zesvětlíte ta světlá místa.

Možnosti

Možností a technik jak toho docílit a kdy kterou techniku použít je spoustu. Pokusím se zde popsat ty nejzákladnější. Popíšeme si zde tyto:
Nativní nástroje Photoshopu (nástroj Dodge a Burn)
Nativní nástroje Photoshopu s využitím šedé vrstvy
Použitím vrstev úprav (Křivky)

Nativní nástroje Photoshopu

Photoshop sám o sobě obsahuje nástroj Dodge Tool a Burn Tool. Najdete je v nástrojové liště viz obrázek. Těmito nástroji se obvykle kreslí přímo do fotografie. Lze nastavit velikost štětce a také intenzitu. Nevýhodou těchto nástrojů je jednat destruktivní editace fotografie (úpravy jsou neměnné a již je nemůžete vrátit nebo změnit) a jednak to že "mění" barevný odstín míst kde byl nástroj použit.
Obvykle při práci, někde na pleti modelky, dochází k zčervenání daného místa.
Nástroje se použijí prostě tak, že kde chcete fotografii ztmavit kreslíte nástrojem Burn a kde chcete naopak zesvětlit kreslíte nástrojem Dodge.

A není možné kontrast dodatečně upravovat a měnit?

Možné to je. A celkem jednoduše. Namísto aby se kreslilo přímo do vrstvy fotografie, vytvoříme si úplně novou vrstvu, kterou vyplníme 50% šedou barvou (v menu Edit -> Fill a zde v rozbalovátku Contents vybrat 50% Grey).
Této vrstvě pak nastavíme způsob prolnutí Overlay.
A následně nástroje Dodge a Burn používáme na tuto vrstvu. Efekt je stejný jako v předchozím případě. V případě, že se ale budu chtít vrátit stačí danou oblast překreslit nástrojem štětec do kterého si nastavíte také 50% šedou barvu (např. tak že kapátkem kliknete někam do vrstvy s šedou varvou kde se nedělali žádné úpravy). Pokud bude mít štětec nastaven na 100% krytí tak původní úpravu úplně zrušíte. Pokud mu nastavíte menší krytí, budete efekt nástroje zeslabovat.

Ok. Ale jak udělám to, když budu chtít efekt zeslabit na všech místech stejně?

No celkem jednoduše. Prostě snížíme průhlednost (Opacity) té šedé vrstvy a tím se zmenší efekt v celé fotografii.

Ok. Chápu. Ale co když budu chtít efekt naopak zvýšit a v celé fotografii rovnoměrně?

Hmm tak na to už nám standardní nástroje photoshopu stačit nebudou. Tady už musíme použít jinou techniku pomocí vrstev úprav.

Použití vrstev úprav - Křivky

Vytvoříme si dvě nové vrstvy úprav - Křivky. Jednu si pojmenujme Dodge a druhou Burn. Je tedy jasné, že zesvětlovat budeme v jedné vrstvě a ztmavovat v druhé. Křivky si nastavte podobně jako je to na obrázku. A následně masky obou vrstev invertujte z bílé barvy na černou (invertovat rychle lze tak, že klepnete na masku a stisknete Ctrl+I) nebo masku prostě vyplňte černou barvou. Tím dosáhneme toho, že efekt křivky nebude vidět.
Poté prostě vezmeme nástroj Štětec, do něj bílou barvu a nastavíme mu jen velmi malé krytí (Flow nikoliv Opacity), klidně 1%.
A pak již jen přejíždíme po místech, kde chcete efekt aplikovat. Tím, že jsme nastavili vlastnost Flow a nikoliv Opacity dosáhneme toho, že pokaždé když přejedeme štětcem dané místo ve fotografii tak se efekt znásobí.
Tímto způsobem lehce ztmavíte (ve vrstvě křivek pojmenovanou Burn) a zesvětlíte (ve vrstvě křivky pojmenované Dodge) požadované části fotografie.

No a jak tedy pak zvýším efekt v celé fotografii?

Jednoduše. Prostě zeditujete křivku a upravíte ji tak aby byl výsledný efekt buď tmavší, nebo světlejší. A pokud je vám to málo můžete i zde pracovat s průhledností (Opacity) vrstvy.

Hmm hezké, ale pořád vidím, že mi to ovlivňuje barvu fotografie

Ano to je pravda. I tento postup ovlivní částečně barevnost fotografie a upravovaná místa mění odstín barvy. To ale vyřešíme opět jednoduše.
Oběma vrstvám křivek nastavíme režim prolnutí na Luminosity. A problém je vyřešen.

Poznámka na závěr pro hloubavé

Pokud se rozhodnete používat techniku s šedou vrstvou, stejného efektu dosáhnete i tak, že namísto nástroje Dodge & Burn z Photoshopu budete používat štětec s nastaveným nízkým krytím (Flow). Pokud budete chtít zesvětlovat naberete bílou barvu pokud ztmavovat naberete černou.
Výsledný efekt pak lze opět korigovat průhledností šedé vrstvy. Navíc zde nedochází k barevnému posunu.

Závěr

Jakou techniku budete sami používat už závisí na vás. Technika s nástroji photoshopu je nejrychlejší na provedení a je tedy výhodné ji používat pro ušetření času při retušování. Další techniky jsou pak preciznější na provedení ale zase náročnější na čas. Každý si tedy musí zvolit ten svůj kompromis.